ҚР ИИДМ Салалықмәселелержөніндегікеңестіңкезектіотырысыөтті

ҚР ИИДМ Салалықмәселелержөніндегікеңестіңкезектіотырысыөтті 2020 жылғы 28 тамыздаҚазақстанРеспубликасы Инд...