ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ ІСКЕ АСЫРУДЫҢ ТИІМДІ МОНИТОРИНГІ ӨҢІРДІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨСУІНЕ СЕРПІН БЕРЕДІ – ҰЛТТЫҚ ПАЛАТА

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ ІСКЕ АСЫРУДЫҢ ТИІМДІ МОНИТОРИНГІ ӨҢІРДІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨСУІНЕ СЕРПІН БЕРЕДІ – ҰЛТТ...